Dobrý dvor pomáha upevňovať susedské vzťahy počas celého roka.

Víziou YIT je dvor, kde si prídu na svoje rovnako deti aj dôchodcovia, ponúkne miesto pre rôzne aktivity, relax a doslova nabáda k pestovaniu koníčkov. Vďaka našim skúsenostiam rozumieme dvorom ako celkom, ktoré majú mestotvornú funkciu, rovnako ako ich zákutiam, v ktorých sa odohrávajú malé aj veľké epizódy susedského života.

Dobrý dvor časom mení svoju tvár a prispôsobuje sa rôznym potrebám svojich obyvateľov. Práve obyvatelia sa môžu aktívne podieľať na tom, ako bude vyzerať priestor v ich bezprostrednom okolí.