YIT - Nech žije náš dvor

Bývate v Bratislave a máte so susedmi spoločný dvor? Zaujíma nás, čo pre vás spoločné susedské nádvoria znamenajú a či možno niečo zmenila aj pandémia v posledných dvoch rokoch. Odpovedzte na týchto 9 anketových otázok a zapojte sa aj do súťaže o poukážku na nákup v IKEA.

1.

V ktorej mestskej časti Bratislavy bývate?

2.

Koľko hodín týždenne cca trávite na vašom dvore?

4 hodiny
3.

Mala pandémia vplyv na to, koľko času trávite na dvore?

4.

Čo by sa muselo zmeniť, aby ste na dvore trávili viac času?

Zaškrtnúť môžete aj viacero odpovedí naraz.

5.

Koľko času týždenne by ste na dvore trávili, keby spĺňal vaše predstavy?

4 hodiny
6.

Označte tvrdenia, s ktorými súhlasíte:

Zaškrtnúť môžete aj viacero odpovedí naraz.

7.

Čo vám na vašom dvore prekáža najviac?

Zaškrtnúť môžete aj viacero odpovedí naraz.

8.

Do akých aktivít na vašom dvore sa zapájate?

9.

Akým spôsobom by ste sa vedeli zapojiť do aktivít na vašom dvore?